Cool verder uitgelegd


Het versterken van zelfreguleringsvaardigheden in CooL

De CooL-aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

De huidige leefstijl van de deelnemer is altijd het startpunt van het CooL- programma. De regie ligt bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning van de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op. Gedurende het programma identificeert de deelnemer ongezonde gewoontes en vervangt deze door gezon- dere alternatieven. Op het moment dat een deelnemer een doelstelling behaalt, formuleert de deelnemer nieuwe acties zodat hij stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Voorbeelden van acties van deelnemers zijn: meer variatie in het eetpatroon aanbrengen door bij iedere maaltijd een ongezonde keuze te vervangen door een gezonder alternatief, spanningen bespreekbaar maken in plaats van deze weg te eten en meer bewegen door het abonnement op de parkeergarage op te zeggen en onbetaald gaan parkeren verderop in de wijk.

Het Cool-programma besteedt ook aandacht aan terugval zodat deelnemers leren dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze terugval kunnen ombuigen. De kans op gedragsbehoud is groot doordat de acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de leefstijlcoach is niet adviserend maar vooral coachend, niet voorschrijvend maar vooral richtinggevend en het is altijd de deelnemer die bepaalt met welke acties hij start.

Start nieuwe trainingen